15.08 KWIATY LATA 2022

15.08 KWIATY LATA 2022

KWIATY LATA 2022 – Konkurs i wystawa kompozycji z kwiatów i ziół. 🌷
Tradycyjnie: zapraszamy na coroczne spotkanie w gronie pasjonatów kwiatów, ziół i kwietnych kompozycji – 15 sierpnia (poniedziałek), Galeria Sztuki pARTer. 🌺
Na wszystkich chętnych do udziału w konkursie czekamy w godz.: 8.00-11.00. 🌸
Pozostałych zachęcamy do obejrzenia wystawy i oddania głosu w ramach Plebiscytu Publiczności – w godz.: 11.00-15.00. 🌼
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi o godz. 16.00. 🌻

Regulamin konkursu pn. „Kwiaty Lata” na najpiękniejszą kompozycje z kwiatów i ziół.

INFORMACJE OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Kłodzki Ośrodek Kultury.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszej kompozycji z kwiatów i ziół.
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs ma charakter otwarty.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
a/ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez pełnoletniego uczestnika lub
w przypadku osób młodszych wyrażenie zgody przez jednego z rodziców lub opiekuna
prawnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych
osobowych (ustawa i „RODO”);
b/ dostarczenie kompozycji z kwiatów i ziół w dniu 15.08.2022 r. w godz. 8.00-11.00 do
Galerii Sztuki pARTer w Kłodzkim Ośrodku Kultury, pl. Wł. Jagiełły 1.
ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU
Celem konkursu jest prezentacja kompozycji z kwiatów i ziół.
Przedmiotem konkursu jest kompozycja kwiatowa, wykonana z dowolnego materiału
(np. kwiaty polne i ogrodowe, gałązki, liście, zioła).
Prace konkursowe muszą być co do zasady pracami własnymi, wykonanymi indywidualnie
przy ewentualnej pomocy osób najbliższych.
Dopuszcza się również prace konkursowe wykonane grupowo przez podmioty
zorganizowane typu stowarzyszenia, koła gospodyń itp. Przepisy regulaminu stosuje się
wówczas odpowiednio.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy podczas
konkursu i wystawy pn. „Kwiaty Lata” w dniu 15 sierpnia 2022 r. oraz zaprezentowanie
fotografii nagrodzonych kompozycji na stronie internetowej organizatora, facebooku i w
mediach.
OCENA I NAGRODY
Komisja konkursowa w min. 3 osobowym składzie powołana przez organizatora będzie
obradować 15.08.2022 r. podczas konkursu pn. „Kwiaty Lata”. Z obrad komisji
sporządzony będzie protokół.
Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
oryginalność pomysłu, nawiązanie do tradycji, dobór materiałów, staranność wykonania,
zgodność z wymogami regulaminu.
Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe lub finansowe.
Konkurs zakończy się wręczeniem nagród laureatom.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym
regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureatach konkursu wraz z ich wizerunkiem oraz do wykorzystania tych informacji na
stronie internetowej organizatora, facebooku i w mediach.
Foto: Mieczysław Krombach
(3) Facebook

Skip to content