17-18.04 MOJE NIEIDEALNE ŻYCIE – MUSICAL

17-18.04 MOJE NIEIDEALNE ŻYCIE – MUSICAL

Musical porusza tematy ważne i trudne dla młodzieży: hejt , zazdrość, brak akceptacji dla swojego wyglądu, uzależnienia, depresję, materializm, samotność.
Twórcy o musicalu: „Poruszyliśmy jedne z najbardziej popularnych problemów świata młodych ludzi. Zazdrość i wykluczenia ze środowiska z racji gorszego ubioru, braku markowych butów czy lepszego smartfona. Brak tolerancji ze strony sąsiadów uprzykrzających życie młodego i utalentowanego wokalnie człowieka doskonalącego w domu partie muzyczne. Nie można było nie dotknąć kwestii kompleksów i depresji. To przecież jakby choroba cywilizacyjna zostawiająca w człowieku trwały ślad. Młodzi ludzie tracą równowagę wewnętrzną pod wpływem różnych uzależnień, ale i z braku pogłębianych relacji z dorosłymi, przede wszystkim z rodzicami.  Boleśnie doświadczają zdrady w przyjaźni, chwiejnością czy wręcz bawieniem się uczuciami. Bywa, że problem narasta niezauważalnie, gdy zdarza się porównywanie w rodzeństwie i pojawia się brak wiary w siebie czy nawet niska lub negatywna samoocena. Rośnie znaczenie pieniądza i szerzej tego, co materialne. To czasem sprawia, że nasze domy czy mieszkania stają się swego rodzaju dworcami, na których w napiętym planie dnia i tygodnia wszyscy rozmijają się. Tragicznie wyglądają statystyki, ale jeszcze bardziej okoliczności, w których dochodzi do prób samobójczych.”
Musical „Moje NIEidealne życie” w wykonaniu prawie 30-osobowej grupy uczennic i uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ząbkowicach Śląskich, tworzących na co dzień zespoły „Musical Kids” oraz „Musical Teens”, jest próbą opowiedzenia o tych zjawiskach językiem nastolatków. Jest też próbą przetłumaczenia na język dorosłych tego wszystkiego, co każdego dnia i czasem każdej nocy niepokoi, motywuje lub demotywuje, inspiruje albo degraduje każdą dziewczynę i każdego chłopca. Widowisko, choć osnute na pesymistycznych fleszach piosenek i narracji, ma też wydźwięk optymistyczny.

Skip to content