16.12 II KŁODZKA JESIEŃ TEATRALNA – EMIGRANCI/TKI – TEATR MIASTA KŁODZKA

16.12 II KŁODZKA JESIEŃ TEATRALNA – EMIGRANCI/TKI – TEATR MIASTA KŁODZKA

Projekt teatralny TEATR MIASTA KŁODZKA
EMIGRANCI/TKI w oparciu o tekst Sławomira Mrożka
Reżyseria: Michał Nocoń
Obsada: AA: Joanna Półtoranos
XX: Joanna Załucka
Scenografia, oprawa dźwiękowa: Michał Nocoń

Spektakl “Emigranci“ Sławomira Mrożka to zapis zdarzeń i historii dwóch emigrantów, dziejąca się “gdzieś w świecie” w wieczór sylwestrowy.
Sztuka napisana w roku 1974 jest, pomimo upływu czasu, sztuką niezwykle współczesną, dotyczy bowiem nie treści zawartych w jej semantycznym znaczeniu lecz symbolu EMIGRANTA, który z sobą niesie. Symbolu niezwykle żywego i aktualnego w naszym współczesnym świecie.
Konfrontacja postaci AA i XX ma wszystkie cechy zderzenia subkultur. W swojej sztuce Mrożek pokazuje oba warianty; sytuację dysydenta i „czarnego“ robotnika. Element ten jest coraz częstszy we współczesnej Europie i jej problemach z „otwarciem“. Sytuacje związane z napływem cudzoziemców poszukujących azylu, a tym samym wywołanie sytuacji „zagrożenia“ dla społecznej stabilizacji, są elementem w znacznym stopniu determinującym rozwój naszego starego kontynentu.
Paradoks projektu TEATR MIASTA KŁODZKA
Spektakl “Emigranci” Mrożek napisał dla dwóch aktorów. Role AA i XX grali wyłącznie mężczyźni. Nasz projekt z obsadą głównych ról przez kobiety jest próbą odpowiedzi na wyzwania i zmiany w społeczeństwie, jakie niosą za sobą łamanie stereotypów i ewolucja w kategoriach równouprawnienia. Pojęcie emigracji było “zarezerwowane” wyłącznie dla mężczyzn. To mężczyzna wyjeżdżał za granicę by utrzymywać rodzinę w kraju, dla niego było zarezerwowane określenie EMIGRANT. Czas weryfikuje jednak rzeczywistość. Jak sami możemy się przekonać wydarzenia na Ukrainie stworzyły rzeczywistość emigracyjną składającą się z kobiet (i dzieci). Kobieta emigrant lub emigrantka to próba przybliżenia tego faktu widzowi, właśnie za pomocą tekstu “męskiego” Mrożka.

Joanna Półtoranos – aktorka Teatru KO-KU, wieloletni instruktor teatralny w Kłodzkim Ośrodku Kultury. Uzyskała szereg indywidualnych nagród i wyróżnień za reżyserię i przygotowanie do konkursów oraz uczestniczyła w nagrodach zbiorowych.

Joanna Zalucka – rodowita Kłodzczanka, magister sztuki, aktorka Teatru KO-KU, wieloletni instruktor teatralny w Kłodzkim Ośrodku Kultury. Reżyseruje spektakle i prowadzi zajęcia z podstaw technik aktorskich.

Michał Nocoń – aktor, reżyser teatralny, psycholog, pedagog, dziennikarz. Pomysłodawca i inicjator powstania na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Studium Dziennikarskiego. Od roku 1982 do 1988 aktor krakowskiego teatru K.T.O. Od roku 1988 wykładowca na Uniwersytecie w Kolonii/Niemcy. W roku 1992 założył studio teatralne – Actors Studio Pulheim e.V. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma międzynarodowymi placówkami kształcenia aktorów, min. krakowską Państwową Wyższą Szkoła Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Arden School of Theatre Manchester/Anglia, Centre de Formación Teatral El Galliner Girona/Hiszpania, jak również wybitnymi polskimi aktorami i pedagogami teatralnymi.

(5) Facebook

Skip to content