4.10 JAN PESZEK – SCENARIUSZ DLA NIEISTNIEJĄCEGO LECZ MOŻLIWEGO AKTORA INSTRUMENTALNEGO

4.10 JAN PESZEK – SCENARIUSZ DLA NIEISTNIEJĄCEGO LECZ MOŻLIWEGO AKTORA INSTRUMENTALNEGO

Grany od 46 lat kultowy monodram, którego premiera odbyła się w 1976 roku, choć gotowy tekst czekał na Jana Peszka od kilku lat.
Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego powstał w 1963 roku w ciągu kilku dni, ale przez długie lata nie był wykonywany, co zresztą kompozytor jakby przewidział nadając mu charakterystyczne dopełnienie. Pisząc „Scenariusz” i dopełniając go elementami dramaturgicznymi Schaeffer od razu myślał o wykonawcy; był nim Jan Peszek. Kompozytor pilnie obserwował aktora i „układał” mu rolę niejako na przyszłość. Prawykonanie „Scenariusza” odbyło się dopiero po latach, gdy Peszek stał się aktorem innego już typu, w pełni odpowiedzialnym za sceniczny, słowny i interpretatorski kształt powierzonego mu dzieła. W osobie Jana Peszka „Scenariusz” znalazł interpretatora jedynego i najwłaściwszego. Pasja, z jaką Schaeffer mówi o życiu i sztuce udziela się publiczności. „Scenariusz” miał zawsze powodzenie, jest to dla audytorium wielka przygoda poznawcza i intelektualna.
(z programu przedstawienia, Jadwiga Hodor)

Foto: Mieczysław Krombach
(7) Facebook

Skip to content