LEGO EDUCATION

LEGO EDUCATION

Metoda edukacyjna STEAM łączy w sobie naukę różnych, pozornie odległych gałęzi wiedzy poprzez doświadczenia i doświadczanie, dzięki czemu wykorzystuje i wspiera dziecięcą kreatywność oraz procesy rozwojowe. STEAM uzupełnia klasyczny model nauczania o wynalazki i eksperymentowanie oraz pokazuje dziecku, że zabawa i nauka mogą iść w parze, ta metoda ma więc doskonały wpływ na rozwój dziecka.

Skip to content